Detailide lõikus kliendi jooniste alusel

Meist

Parimad tehnilised võimalused, kogenud ning usaldusväärne meeskond ja pidev metallivaldkonna tehniliste uuendustega kaasas käimine võimaldab meil juba alates aastast 2000 olla koostööpartneriks mitmetele juhtivatele masina- ja metallitööstuse ning aparaaditööstuse ettevõtetele. Tegeleme metallist detailide lõikuse, painutamise ja keermestamisega vastavalt klientide poolt ette antud joonistele.

Tänu valdkonna tipptehnoloogia kasutamisele suudame konkureerida metallitöötlemis­ettevõtetega üle terve maailma, hetkel läheb ekspordiks u 15% meie toodangust, samas jõuab suur osa meie toodangust välisturgudele läbi koostööpartnerite.

NextGeneration EU

Projekt „Baltic Steel Center OÜressursitõhususe investeeringud2” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

Projekti lühikokkuvõte: Automaatlaoga laserlõikuspingi soetamisega muutub Baltic Steel Center OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ning suurema ressursitootlikkusega. Automaatlaoga laserlõikuspingi soetamisega muutub tootmine efektiivsemaks ja luuakse võimekus toodangumahu suurendamiseks.

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena kasvab ettevõtte tootmisvõimekus ja suureneb efektiivsus tänu roostevaba terase ja terase kasutuse vähenemisele toodanguühiku kohta.

Toetuse summa: 360 000 €

Projekt „Baltic Steel Center OÜressursitõhususe investeeringud 1” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte: Vesilõikuspingi ja sildkraana soetamisega muutub Baltic Steel Center OÜ tootmine ressursisäästlikumaks ning projekti tulemusena valmistatakse tooteid väiksema ressursikasutusega ning suurema ressursitootlikkusega. Vesilõikuspingi ja sildkraana soetamisega muutub tootmine efektiivsemaks ja luuakse võimekus toodangumahu suurendamiseks..

Projekti eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärk on saavutada ressursikasutuse paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Projekti tulemusena suureneb alumiiniumist toodete toodangumaht. Projekti tulemusena paraneb elektrienergia, alumiiniumi, vee ja liiva kasutus.

Toetuse summa: 200 000 €

Soetasime uue vesilõikuspingi Beveljet 60 4K, mis võimaldab lõigata ka nurga all.
Valmis juurdeehitus 1600m2 mis võimaldab soetada uut tehnikat ja parandada tunduvalt sisemist logistikat.

Lisainfo Tootja lehel.


Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Baltic Steel Center OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Sildkraana (pakkumuse esitamise tähtaeg 30.03.2022 15:00 GMT +3, tööd (sh paigaldus ja katsetamine) peavad olema lõpetatud ning üle antud hiljemalt 4 kuud alates hankelepingu sõlmimisest ja olema kooskõlas kõigi hankelepingu tingimustega).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 247533) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekt taotleb rahastust Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.21-0676).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

Olulised daatumid meie arengus:

2000

Asutati Eesti kapitalil põhinev BSC OÜ. Alustasime tööd ühe Rootsis toodetud WaterJet Swedeni poolt valmistatud vesilõikuspingiga.

2004

Töömahtude suurenedes soetasime lisaks veel ühe kolme lõikepeaga vesilõikuspingi, mille töölaua suuruseks on 3×6 meetrit.

2007

Tegu on meie jaoks murrangulise aastaga — avasime uue tootmishoone Rae vallas, Jüri lähistel asuvas Sinikivi Tööstuspargis. Nii paranesid oluliselt meie töötingimused ning asukoht võimaldas tõsta töö efektiivsust. Samas investeerisime ka uude sisseseadesse, teenustevalikusse lisandusid laserlõikus (Amada LC 3015 X1 NT) ja metalli painutamine (Amada HFT 170.4). Kogu investeeringu suuruseks oli toona 20 miljonit Eesti krooni.

2011

Seoses töömahu suurenemisega investeerisime taas tootmisvahenditesse, sel korral 800 000€.  Soetasime uue laserlõikuspingi Bystar L4025-65, mille töölaua suuruseks on 2,5×6 meetrit ja painutuspingi Bystronic Xpert 320. Mõlemad tööpingid võimaldavad töödelda suuremaid detaile, tegu on maailma mastaabis tipptehnoloogiaga, mis võimaldab meie tellijatel edukalt konkureerida tellimuste hankimisel kogu maailmas.

2017

Vahetasime välja laserpingi Bystar veel ühe fiiberlaseri vastu,Bystronic BySprint Fiber 6520 mille lõikelaua suurus on 2×6,5 m. Võimaldab lõigata kiiremini ja on tehnika viimane sõna.